KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Stravování

23. 9. 2021

Stravování

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Gabriela Besedová

Telefon: 571 654 390, kontakt SMS – 723 467 401

Upozornění:

 

Provoz školní jídelny – aktuální stav 27. září 2021 až 1. října 2021:

 

27. září 2021 - ředitelské volno - kuchyň nevaří

28. září 2021 - státní svátek - kuchyň nevaří

 • Studentům a zaměstnancům bude strava od 1. 9. 2021 přihlášena dle předcházejícího nastavení. Možnost úpravy - přihlášení a odhlášení celodenní stravy i obědů je na www.szesro.cz nebo telefonicky - postup a termín viz níže.

 • Cizím strávníkům a důchodcům bude od 1. 9. do 30. 9. 2021 strava odhlášena, stravu si mohou přihlásit - postup a termín níže.
  Odběr stravy - 10:45 - 11:00 h - jednorázové obaly,
                           - 11:05 - 11:25 h - konzumace pokrmů v jídelně.
  Vstup do školy - vchod u tělocvičny od cesty.

 

Přihlásit/změnit/odhlásit oběd lze nejpozději 1 pracovní den předem do 11:00 hodin, lze využít tyto způsoby:

 

 • na stránkách školy - pomocí uživatelského jména a hesla (www.szesro.cz Þ Jídelna Þ Přihlašování obědů Þ Zadání uživatelského jména a hesla Þ Kliknutí na měsíční zobrazení Þ Zrušit objednávku, objednat, přeobjednat Þodhlášení uživatele ze systému – v pravém rohu šipka u jména)

 • objednávkovým terminálem – pomocí čipu v jídelně

 • SMS zprávou na tel. číslo 723 467 401

 • telefonicky 571 654 390

 • pokud nefungují stránky školy lze výjimečně využít e-mail jidelna@szesro.cz

 

V jídelně budou pokrmy vydávány na jídelním tácku jako porce včetně příborů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátor (s výjimkou doby konzumace potravy), dodržovat hygienická a rozestupová pravidla.

Sledujte prosím webové stránky, aktualizace informací pro stravování zpravidla ve čtvrtek pro následující týden.


 

 

 

Základní informace

 

Informace pro 1. ročníky

 

Přihláška ke stravování žáka             

 

Jídelní lístek


Přihlašování obědů

 

Dokumenty a formuláře

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY