KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Stravování

10. 6. 2021

Stravování

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Gabriela Besedová

Telefon: 571 654 390, kontakt SMS – 723 467 401

Upozornění:

 

Provoz školní jídelny – aktuální stav 14. června až 18. června 2021

 

Od 24. května 2021  je umožněna přítomnost všech žáků ve výuce, všem strávníkům zůstáva strava odhlášena, strávník si stravu přihlašuje sám.

Je zajištěno celodenní stravování - možnost přihlášení obědů i celodenní stravy na www.szesro.cz - postup a termín viz níže.


  • Všem strávníkům bude v období 1. června 2021 až 30. června 2021 strava odhlášena.

  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti, stravu si musí přihlásit.

  • Ostatní studenti a zaměstnanci (distanční studium) si mohou stravu přihlásit a následně odebrat výdejním okénkem. Odběr stravy 11:05-11:20, vchod u tělocvičny. Podmínka 2 jídlonosiče – označené jménem, přinesení prázdných jídlonosičů den předem 11:05-11:20, nejpozději 8:00-9:00 v den odběru.

  • Pro cizí strávníky a důchodce je otevřeno výdejní okénko, výdej jídla do jednorázových obalů, cena za obal na porci 10 Kč. V souvislosti s prováděnou rekonstrukcí bude strava cizím strávníkům a důchodcům vydávána výdejným oknem do 18. 6. 2021. Cizím strávníkům a důchodcům je strava od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021 také odhlášena, stravu si mohou přihlásit a následně odebrat výdejním okénkem. Odběr stravy 11:05-11:20, vchod u tělocvičny.

 

Přihlásit/změnit/odhlásit oběd lze nejpozději 1 pracovní den předem do 11:00 hodin, lze využít tyto způsoby:

 

  • na stránkách školy - pomocí uživatelského jména a hesla (www.szesro.cz Þ Jídelna Þ Přihlašování obědů Þ Zadání uživatelského jména a hesla Þ Kliknutí na měsíční zobrazení Þ Zrušit objednávku, objednat, přeobjednat Þodhlášení uživatele ze systému – v pravém rohu šipka u jména)

  • objednávkovým terminálem – pomocí čipu v jídelně

  • SMS zprávou na tel. číslo 723 467 401

  • telefonicky 571 654 390

  • pokud nefungují stránky školy lze výjimečně využít e-mail jidelna@szesro.cz

 

V jídelně budou pokrmy vydávány na jídelním tácku jako porce včetně příborů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátor (s výjimkou doby konzumace potravy), dodržovat hygienická a rozestupová pravidla.

Sledujte prosím webové stránky, aktualizace informací pro stravování zpravidla ve čtvrtek pro následující týden.


 

 

 

Základní informace

 

Informace pro 1. ročníky

 

Přihláška ke stravování žáka             

 

Jídelní lístek


Přihlašování obědů

 

Dokumenty a formuláře

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY