KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Stravování

14. 1. 2021

Stravování

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Gabriela Besedová

Telefon: 571 654 390, kontakt SMS – 723 467 401

Upozornění:

 

Provoz školní jídelny – aktuální stav 11. - 22. 1. 2021:


  • Všem strávníkům bude v období 11. 1. 2021 až 22. 1. 2021 strava odhlášena.

  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti, stravu si musí přihlásit.

  • Ostatní studenti a zaměstnanci (distanční studium) si mohou stravu přihlásit a následně odebrat výdejním okénkem. Odběr stravy 11:05-11:20, vchod u tělocvičny. Podmínka 2 jídlonosiče – označené jménem, přinesení prázdných jídlonosičů den předem 11:05-11:20, nejpozději 8:00-9:00 v den odběru.

  • Pro cizí strávníky a důchodce bude jídelna uzavřena, všem cizím strávníkům a důchodcům bude strava od 4. 1. 2021 do 31. 1. 2021 odhlášena.

 

Přihlásit/změnit/odhlásit oběd lze nejpozději 1 pracovní den předem do 11:00 hodin, lze využít tyto způsoby:

  • na stránkách školy - pomocí uživatelského jména a hesla (www.szesro.cz Þ Jídelna Þ Přihlašování obědů Þ Zadání uživatelského jména a hesla Þ Kliknutí na měsíční zobrazení Þ Zrušit objednávku, objednat, přeobjednat Þodhlášení uživatele ze systému – v pravém rohu šipka u jména)

  • objednávkovým terminálem – pomocí čipu v jídelně

  • SMS zprávou na tel. číslo 723 467 401

  • telefonicky 571 654 390

  • pokud nefungují stránky školy lze výjimečně využít e-mail jidelna@szesro.cz

 

V jídelně budou pokrmy vydávány na jídelním tácku jako porce včetně příborů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace potravy.

Sledujte prosím webové stránky, aktualizace informací pro stravování zpravidla ve čtvrtek pro následující týden.


 

 

 

Základní informace

 

Informace pro 1. ročníky

 

Přihláška ke stravování žáka             

 

Jídelní lístek


Přihlašování obědů

 

Dokumenty a formuláře

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS