KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Stravování

2. 11. 2023

Stravování

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Gabriela Besedová

Telefon: kontakt SMS – 723 467 401, 571 116 832

Upozornění:

 

 

Infomrace - přihlašování, odhlašování stravy:

 

 

 • Studentům a zaměstnancům je strava přihlášena dle zvolených šablon. Možnost úpravy - přihlášení a odhlášení celodenní stravy i obědů je na www.szesro.cz nebo telefonicky - postup a termín viz níže.

   

 • Cizím strávníkům a důchodcům je strava přihlášena dle zvolených šablon - odhlášky, přihlášky, změny - postup a termín viz níže.

  Odběr stravy - 10:45 - 11:00 h - jídlonosiče
                           - 11:05 - 11:25 h - konzumace pokrmů v jídelně.

   

 

Přihlásit/změnit/odhlásit oběd lze nejpozději 1 pracovní den předem do 11:00 hodin, lze využít tyto způsoby:

 

 • na stránkách školy - pomocí uživatelského jména a hesla (www.szesro.cz Þ Jídelna Þ Přihlašování obědů Þ Zadání uživatelského jména a hesla Þ Kliknutí na měsíční zobrazení Þ Zrušit objednávku, objednat, přeobjednat Þodhlášení uživatele ze systému – v pravém rohu šipka u jména)

 • objednávkovým terminálem – pomocí čipu v jídelně

 • SMS zprávou na tel. číslo 723 467 401

 • telefonicky 571 116 832

 • pokud nefungují stránky školy lze výjimečně využít e-mail jidelna@szesro.cz

 

Sledujte prosím webové stránky, aktualizace informací pro stravování zpravidla ve čtvrtek pro následující týden.


 

 

 

Základní informace

 

Informace pro 1. ročníky

 

Přihláška ke stravování žáka      

 

Jídelní lístek


Přihlašování obědů

 

Dokumenty a formuláře

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY