KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Včelařství

27. 1. 2018

Včelařství

Chov včel na SŠZePř byl zaveden na jaře 2014 původně v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.

 

Byly zakoupeny 4 úly se včelstvy, ale také včelařské vybavení, medomet a ochranné oděvy pro žáky.

 

O včely pečuje pan Georgi Georgiev, který také vede včelařský kroužek ve spolupráci s učitelkou školy              Ing. B. Pajurkovou.  Chov včel je postupně zaváděn také do výuky žáků oboru Agropodnikání a oboru Zemědělec – farmář.

 

Kromě výuky a zájmové činnosti žáků ve včelařském kroužku je chov včel důležitý také pro školní zahradu a okolí školy, protože zde plní funkci opylovačů.

 

Péče o včely zahrnuje kontrolu zdravotního stavu, léčení, zakrmování, kontrolu matek, výrobu nových mezistěn, a samozřejmě také stáčení medu.

 

Chov včel je úspěšný a počet včelstev se téměř zdvojnásobil, takže v současné době je v evidenci ČSV     7 včelstev.

 

 

Těšíme se na setkání se zájemci o tento obor!

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS