KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Včelařství

24. 1. 2020

Včelařství

Včelařský kroužek v naší škole pracuje od února 2014, kdy jsem ho jako vedoucí projektu zařadila do programu „Centra vzdělávání přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“. Ze zdrojů tohoto projektu byl také kroužek v úvodu zafinancován i materiálně zajištěn pořízením úlů, včelstev, medometu, ochranných a dalších pomůcek. Kroužek i včelařská činnost jsou od té doby zaregistrovány u Českého svazu včelařů a patří k Základní organizaci ČSV Rožnov pod Radhoštěm. Do činnosti kroužku se nám podařilo již v počátku jeho činnosti vtáhnout zkušeného praktika pana Georgi Georgieva. Po šesti letech naší činnosti je možné udělat i první bilanci. Za tuto dobu prošlo kroužkem nejen více než 50 studentů naší školy,  ale činnosti se účastnili i zájemci z řad žáků ZŠ v Rožnově. V roce 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm, Valašským muzeem v přírodě a ZO ČSV Rožnov pod Radhoštěm celostátní soutěž pro včelařské kroužky Zlatá včela.

 

 

Kroužek je otevřen všem zájemcům z řad studentů naší školy, a to bez ohledu na jejich studijní obor. Včelaření jako zájmová činnost je provozována po celém světě bez ohledu na profesi, ale zejména v naší škole velmi úzce souvisí se všemi našimi obory. Nečekáme, že všichni absolventi kroužku si hned pořídí úly a budou včelařit. Možná později. Ale i kdyby ne, určitě nezapomenou na pocit, kdy stáli v kukle a kombinéze, kolem to bzučelo, drželi rámeček plný včel a na závěr viděli i produkt jejich činnosti. Při otevření sklenice medu si uvědomí, jakou práci nejen pro včely, ale i pro včelaře to dá a jaký význam mají včely i pro přírodu. A jak je důležité při svém konání brát ohled na přírodu.

 

Přijďte se podívat a uvidíte.

 

                                                                                              Ing. Bohuslava Pajurková

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY