KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Praxe

24. 8. 2021

Praxe

Praktické vyučování je nedílnou součástí výuky všech tří studijních oboru. Absolvování praktického vyučování v rozsahu, který stanoví plán a dodání úplné dokumentace o průběhu vykonávané praxe, jsou nezbytným předpokladem pro hodnocení žáka, tj. úspěšné ukončení daného ročníku studia. 

 

Změny stanoveného rozpisu praktického vyučování jsou možné pouze výjimečně ve velmi závažných případech, vždy po dohodě s vedením školy.

 

Termíny učební rozvrhové a skupinové blokové praxe se stanovují s ohledem na vegetační období, klimatické podmínky a možnosti technického nebo organizačního zajištění průběhu vyučování.

 

 

 


 

Ekologie a životní prostředí

 

Plán praxe Ekologie a životní prostředí 2020/2021

 

Organizační pokyny pro:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník


 

Agropodnikání 

 

Plán praxe Agropodnikání 2020/2021

 

Organizační pokyny pro:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník


 

Zemědělec - farmář 

 

Plán OV Zemědělěc - farmář 2020/2021

 

 


 

 

 

Informace GDPR k zabezpečení odborného výcviku a odborné praxe

 

 

Fotogalerie

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY