KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Prevence patologických jevů

29. 9. 2022

Prevence patologických jevů

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Kulišťáková

 

Email: kulistakova.p@szesro.cz

 

Konzultační hodiny:


 

Minimální preventivní program

 


 

Můžete využít webovou a mobilní aplikaci Nenech to být, a anonymně se svěřit s šikanou či jinými problémy ve škole.

 

letáček

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY