KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Botanická zahrada

24. 8. 2016

Botanická zahrada

Botanická zahrada je součástí školy již od roku 19, kdy byla postavena současná školní budova. Její základní uspořádání zůstalo v původní podobě, i když výsadba se v průběhu let mnohokrát změnila. Na její tvorbě a konkrétní výsadbě se podíleli učitelé školy, kteří zahradu měli na starosti. Některé dřeviny, jako je třeba krásná magnolie, přečkaly všechny změny.

 

Velkou proměnou prošla zahrada v roce 2014, kdy byl rekonstruován původní skleník, vystavena nová venkovní učebna.  Staré a nevhodně vysazené dřeviny byly vykáceny a vysazeny nové, nově založeny byly záhony květin, bylinek a nový autoregulační záhon kolem venkovní učebny, nová je také skalka.

 

Součástí zahrady jsou také záhony se zeleninou a ukázkou zemědělských plodin.  Autorem nové výsadby je     Ing. Zdeněk Strnadel, celý projekt byl financován v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.

 

V rámci projektu byla pořízena a vybavena i meteorologická budka a nové úly se včelstvy, které jsou také součástí zahrady. Zahrada se využívá pro výuku žáků naší školy v odborných předmětech, pro výuku praxe, ale i pro výuku žáků základních škol, které o prohlídku projeví zájem. Slouží také pro pěstování rostlin pro potřeby školy a v neposlední řadě pro zkrášlení okolí školy.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY