KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Závěrečné zkoušky

1. 4. 2023

Závěrečné zkoušky

 

Studium učňovského oboru Zemědělec  -  farmář bude ve školním roce 2022/2023 ukončeno závěrečnou zkouškou, která proběhne podle platné legislativy tj. vyhlášky č. 47/2005 Sb. v novelizovaném znění.


Závěrečná zkouška se skládá ze tří samostatně klasifikovaných částí, které se budou konat v následujícím pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.

 

 

Termíny jednotlivých zkoušek a složení zkušební komise pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

 

 

Více podrobností o jednotlivých zkouškách naleznete v následujících odkazech:

 

Písemná zkouška zde.

 

Praktická zkouška z odborného výcviku zde.

 

Ústní zkouška zde.

 

 

Otázky ze světa práce vydané CERMATEM pro závěrečnou ústní zkoušku ve školním roce  2022/2023 naleznete zde.

 

 

Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech dílčích zkoušek závěrečné zkoušky.

 

Aby žák závěrečnou zkoušku úspěšně složil, nesmí být v žádné ze tří částí části hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

 

K závěrečné zkoušce jsou připuštěni pouze žáci, kteří mají  ke dni zahájení závěrečné zkoušky uzavřené

2. pololetí posledního ročníku studia.

 


Vyhláška č. 47/2005 Sb. v novelizovaném znění.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY