KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Závěrečné zkoušky

12. 5. 2021

Závěrečné zkoušky

 

 

Informace k závěrečným zkouškám

učňovského oboru Zemědělec  -  farmář


Harmonogram závěrečné zkoušky 2021

 

Vyhlášení závěrečné zkoušky 2021

 

Složení zkušební komise

 

Závěrečné zkoušky v roce 2021 proběhnou ve dvou částech. 

 

Nejprve proběhne zkouška praktická. Zde si žák losuje jedno z určeného počtu témat. V jednom dni trvá zkouška nejvýše sedm hodin.

 

Následuje zkouška ústní, kde si žák losuje jedno ze 25  -  30 témat. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce. Časový limit pro zodpovězení této otázky je minimálně dvě a maximálně čtyři minuty.

 


 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY