KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Maturitní zkoušky

30. 3. 2021

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2021 

 

Maturitní zkouška konaná v roce 2021 se skládá stejně jako v předešlých letech ze dvou částíspolečné (státní) a profilové (školní). 

 

Po novele legislativy, která vstoupila v platnost od 15. 10. 2020, došlo k výrazným změnám ve struktuře obou částí.  Podrobnější informace o změnách a aktuální podobě formátu zkoušky naleznete na webu MŠMT ČR nebo CERMATU.

 


 

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky

 

Ve společné části musí žák povinně vykonat dvě zkoušky.

 

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny žáky, u druhé zkoušky má žák možnost volby mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

 

Zkoušky společné části probíhají formou didaktických testů a jejich úspěšné složení je nezbytným předpokladem pro vykonání maturitní zkoušky.

 

Výsledky testů se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Výsledek testu neovlivní známku uvedenou na maturitním vysvědčení.

 

Didaktické testy se budou na naší škole nově konat v pondělí 24. května 2021 a v úterý 25. května 2021. Přesný časový rozvrh konání zkoušek MŠMT upřesní během března 2021.

 

Požadavky na znalosti určují katalogy požadavků jednotlivých předmětů, které vydalo MŠMT:

 

 

Český jazyk a literatura

 

Anglický jazyk

 

Matematika

 

 


 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak i ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek.

 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Každý žák má také možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.

 

Úprava maturitní zkoušky 2021 - nové termíny 

 

Vypsání Profilové části maturitní zkoušky 2021

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 

 

Témata ústní zkoušky z českého jazyka pro rok 2021 - školní seznam literárních děl.

 

Témata ústní zkoušky z anglického jazyka pro rok 2021.


 

Obor agropodnikání

 

Obor ekologie a životní prostředí

 


 

Školský zákon - znění platné k 1. 9. 2020

 

Vyhláška o průběhu maturitních zkoušek - platná k 15. 10. 2020 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY