KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Maturitní zkoušky

15. 2. 2021

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2021 

 

Maturitní zkouška konaná v roce 2021 se skládá stejně jako v předešlých letech ze dvou částíspolečné (státní) a profilové (školní). 

 

Po novele legislativy, která vstoupila v platnost od 15. 10. 2020, došlo k výrazným změnám ve struktuře obou částí.  Podrobnější informace o změnách a aktuální podobě formátu zkoušky naleznete na webu MŠMT ČR nebo CERMATU.

 


 

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky

 

Ve společné části musí žák povinně vykonat dvě zkoušky.

 

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny žáky, u druhé zkoušky má žák možnost volby mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

 

Zkoušky společné části probíhají formou didaktických testů a jejich úspěšné složení je nezbytným předpokladem pro vykonání maturitní zkoušky.

 

Výsledky testů se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Výsledek testu neovlivní známku uvedenou na maturitním vysvědčení.

 

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Přesný časový rozvrh konání zkoušek MŠMT upřesní během ledna 2021.

 

Požadavky na znalosti určují katalogy požadavků jednotlivých předmětů, které vydalo MŠMT:

 

 

Český jazyk a literatura

 

Anglický jazyk

 

Matematika

 

 


 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak i ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek.

 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Každý žák má také možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.

 

Úprava maturitní zkoušky 2021

 

Vypsání Profilové části maturitní zkoušky 2021

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 

 

Témata ústní zkoušky z českého jazyka pro rok 2021 - školní seznam literárních děl.

 

Témata ústní zkoušky z anglického jazyka pro rok 2021.


 

Obor agropodnikání

 

Obor ekologie a životní prostředí

 


 

Školský zákon - znění platné k 1. 9. 2020

 

Vyhláška o průběhu maturitních zkoušek - platná k 15. 10. 2020 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY