KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Maturitní zkoušky

26. 5. 2020

Maturitní zkoušky

Žák musí před zahájením maturitní zkoušky dodat řádně vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – formulář naleznete zde.

 

Termíny společné části jednotné maturitní zkoušky

 

Pondělí 1. června 2020

 

— 8:00 - didaktický test – matematika

 

— 13:00 - didaktický test – anglický jazyk

 

 

Úterý 2. června 2020

 

— 8:00 - didaktický test – český jazyk a literatura

 

 

Časový harmonogram praktické a ústní části maturitní zkoušky oboru Agropodnikání naleznete zde.

 

 

Časový harmonogram praktické a ústní části maturitní zkoušky oboru Ekologie a životní prostředí naleznete zde.

 

Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 (Manuál MŠMT) naleznete zde.

 

 

Hygienická pravidla a pravidla ochrany zdraví při konání závěrečných zkoušek naleznete zde.

 

 


Maturitní zkouška se v roce 2020 skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní).

 

Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Doporučeným zdrojem aktuálních informací o státní maturitě je web www.novamaturita.cz.
Tyto stránky obsahují mimo jiné informace o modelu maturitní zkoušky pro rok 2018.

 


 

Společná (státní) část maturitní zkoušky

 

Katalogy požadavků pro společnou část MZ:

 

Český jazyk a literatura

 

Anglický jazyk

 

Matematika

 

 

 

Školní seznam literárních děl pro rok 2020.

 

Témata ústní zkoušky z anglického jazyka pro rok 2020.

 

 


 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

 

Vypsání Profilové části maturitní zkoušky 2020

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 


Obor agropodnikání

Obor ekologie a životní prostředí

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS