KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Maturitní zkoušky

21. 11. 2022

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2023 

 

Maturitní zkouška konaná v roce 2023 se skládá  ze dvou částíspolečné (státní) a profilové (školní). 

 

Po novele legislativy, která vstoupila v platnost od 15. 10. 2020, došlo k výrazným změnám ve struktuře obou částí.  Podrobnější informace o změnách a aktuální podobě formátu zkoušky naleznete na webu MŠMT ČR nebo CERMATU.

 


 

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky

 

Ve společné části musí žák povinně vykonat dvě zkoušky.

 

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny žáky, u druhé zkoušky má žák možnost volby mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

 

Zkoušky společné části probíhají formou didaktických testů a jejich úspěšné složení je nezbytným předpokladem pro vykonání maturitní zkoušky.

 

Výsledky testů se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Výsledek testu neovlivní známku uvedenou na maturitním vysvědčení.

 

Didaktické testy se budou konat v termínu od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023. Přesný časový rozvrh konání zkoušek MŠMT upřesní do 15. ledna 2023.

 

Kriteria hodnocení společné časti maturitní zkoušky 2023.

 

Požadavky na znalosti určují katalogy požadavků jednotlivých předmětů, které vydalo MŠMT:

 

 

Český jazyk a literatura

 

Anglický jazyk

 

Matematika

 

 


 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak i ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek.

 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Každý žák má také možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.

 

 

Vypsání Profilové části maturitní zkoušky 2023

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 

 

Témata ústní zkoušky z českého jazyka pro rok 2023 - školní seznam literárních děl.

 

Témata ústní zkoušky z anglického jazyka pro rok 2023.


 

Obor agropodnikání

 

Obor ekologie a životní prostředí

 


 

Školský zákon - znění platné k 1. 9. 2020

 

Vyhláška o průběhu maturitních zkoušek - platná k 15. 10. 2020 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • Národní zemědělské muzeum v Ostravě

    Ve středu 22.2.2023 jsme v Národním zemědělském muzeu v Ostravě navštivili tři výstavy: Zemědělství 4.0 s depozitářem potravin, Agrolesnictví a Světy české animace. Viděli jsme nejmodernější zemědělské stroje řízené přes signál GPS až po první historické traktory a dokonce legendarní letoun Zlín Z-37 známý jako Čmelák, který si zahrál ve slavné české komedii Vesnčko má středisková.

  • Výsledky přijímaček nanečisto 2023

    Informace pro uchazeče o studium

  • Přijímačky nanečisto 2023

    Nabídka pro uchazeče o studium