KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení

31. 1. 2020

Přijímací řízení

 

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení podává v případě nezletilého uchazeče o studium jeho zákonný zástupce na řádně vyplněném formuláři (musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče).

 

Přihlášku je možné zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy do 1. března 2020.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou dodat také Doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Pro další informace volejte 571 654 390 nebo nás kontaktujte e-mailem info info@szesro.cz.

 

 


 

Vypsání a kritéria přijímacího řízení 

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky

 

 

Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky

 

 

 

Formulář - přihláška ke studiu

 

Návod na vyplnění přihlášky naleznete zde

 


 

Školský zákon “ znění účinné od 15. 2. 2019

 

Vyhláška 272016 Sb. “ znění účinné od 1. 1. 2020

 

Vyhláška 3532016 Sb. “ znění účinné od 1. 11. 2018

 

Informace GDPR k přijímacímu řízení

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS