KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení

3. 3. 2023

Přijímací řízení

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

Zde, ve Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ředitelem školy, naleznete informace o otevíraných studijních oborech, kritériích přijímacího řízení, počtech přijímaných uchazečů a termínech jednotné přijímací zkoušky.

 

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné podat do 1. března 2023. Lze ji zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, který naleznete např. zde. Formulář musí být řádně vyplněn, tj. musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.

 

Uchazeči o studium oborů Agropodnikání a Ekologie musí vykonat jednotnou přijímací zkoušku.

 

Uchazeči o studium oboru Zemědělec - farmář přijímací zkoušku nekonají.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou dodat také Doporučení školského poradenského zařízení.

 

 


  

Pro další informace volejte 571 654 390 nebo nás kontaktujte e-mailem info info@szesro.cz.

 


  

Přihláška ke studiu – formulář platný k 1. 1. 2022

  


 

Žádost o odvolání proti nepřijetí ke studiu

 


  

Školský zákon “ znění účinné od 27. 2. 2021

 

Vyhláška 272016 Sb. “ znění účinné od 1. 1. 2021

 

Vyhláška 3532016 Sb. “ znění účinné od 1. 9. 2021

 

Informace GDPR k přijímacímu řízení

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • Národní zemědělské muzeum v Ostravě

    Ve středu 22.2.2023 jsme v Národním zemědělském muzeu v Ostravě navštivili tři výstavy: Zemědělství 4.0 s depozitářem potravin, Agrolesnictví a Světy české animace. Viděli jsme nejmodernější zemědělské stroje řízené přes signál GPS až po první historické traktory a dokonce legendarní letoun Zlín Z-37 známý jako Čmelák, který si zahrál ve slavné české komedii Vesnčko má středisková.

  • Výsledky přijímaček nanečisto 2023

    Informace pro uchazeče o studium

  • Přijímačky nanečisto 2023

    Nabídka pro uchazeče o studium