KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení

31. 5. 2022

Přijímací řízení

 

Vypsání 4. kola přijímacího řízení oboru Zemědělec - farmář - informace naleznete zde.

 


Vypsání 3. kola přijímacího řízení oborů Agropodnikání a Ekologie životního prostředí - informace naleznete zde.

 


Výsledky 3. kola přijímacího řízení oboru Zemědělec - farmáředí

 


Vypsání 3. kola přijímacího řízení oboru Zemědělec - farmář - informace naleznete zde.

 


Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Agropodnikání

 


Vypsání 2. kola přijímacího řízení oboru Agropodnikání - informace naleznete zde.

 


Vypsání 2. kola přijímacího řízení oboru Zemědělec - farmář - informace naleznete zde.

 


Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Ekologie a životní prostředí

 


Vypsání 2. kola přijímacího řízení oboru Ekologie a životní prostředí - informace naleznete zde.

 


Seznam přijatých uchazečů na odvolání oboru Zemědělec-farmář

 


Seznam přijatých uchazečů na odvolání oboru Agropodnikání

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru Agropodnikání

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru Ekologie  a životní prostředí

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru Zemědělec - farmář

 


Vypsání 1. kola přijímacího řízení ke studiu ředitelem školy (obsahuje informace o otevíraných studijních oborech, počtech přijímaných uchazečů, kritériích přijímacího řízení, termínech jednotné přijímací zkoušky) naleznete zde.

 

Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete zde.

 


 

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné podat do 1. března 2022. Lze ji zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, který naleznete např. zde. Formulář musí být řádně vyplněn, tj. musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.

 

Uchazeči o studium oborů Agropodnikání a Ekologie musí vykonat jednotnou přijímací zkoušku.

 

Uchazeči o studium oboru Zemědělec - farmář přijímací zkoušku nekonají.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou dodat také Doporučení školského poradenského zařízení.

 

 


  

Pro další informace volejte 571 654 390 nebo nás kontaktujte e-mailem info info@szesro.cz.

 


  

Přihláška ke studiu – formulář platný k 1. 1. 2022

  


 

Žádost o odvolání proti nepřijetí ke studiu

 


  

Školský zákon “ znění účinné od 27. 2. 2021

 

Vyhláška 272016 Sb. “ znění účinné od 1. 1. 2021

 

Vyhláška 3532016 Sb. “ znění účinné od 1. 9. 2021

 

Informace GDPR k přijímacímu řízení

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY