KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení

21. 8. 2020

Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 

  

Uchazeč o studium musí podat novou řádně vyplněnou přihláškuFormulář přihlášky naleznete zde.

 

Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče + potvrzení základní školy o dosažených známkách.

 

Přihlášku je možné zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Více informací Vám rádi sdělíme na tel. 571 654 390 nebo e-mailu info@szesro.cz.

 


 

1. kolo přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení oboru Agropodnikání

 

Výsledky přijímacího řízení oboru Ekologie a životní prostředí

 

Výsledky přijímacího řízení oboru Zemědělec - Farmář

 

 

Přijatí uchazeči, kteří chtějí nastoupit ke studiu, musí dodat do školy zápisový lístek. Ten je možné zaslat poštou případně doručit osobně v úředních hodinách do kanceláře školy. Lístek musí být doručen do pěti dnů od zveřejnění výsledků 1. kola.

 


  

Pro další informace volejte 571 654 390 nebo nás kontaktujte e-mailem info info@szesro.cz.

 

 


  

Formulář - přihláška ke studiu

  


 

Zákon 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

Školský zákon “ znění účinné od 15. 2. 2019

 

Vyhláška 272016 Sb. “ znění účinné od 1. 1. 2020

 

Vyhláška 3532016 Sb. “ znění účinné od 1. 11. 2018

 

Informace GDPR k přijímacímu řízení

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS