KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Historie

24. 1. 2017

Historie

1897
16.2. se Zemský sněm usnesl zřídit Hospodářskou školu pro celé Valašsko se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm
3.11. škola slavnostně otevřena

 

1914
zřízení školního statku

 

1919
zřízení zemské hospodářsko - lukařské školy, zřízení zemské hospodyňské školy

 

1920
19.6. při škole založena výzkumná pícninářská a travinářská stanice

 

1951
zřízení zemědělské technické školy (při škole školní statek o výměře 40 ha - správce p. Miloš Kulišťák), ukončení činnosti hospodyňské školy

 

1960
změněn název na "Střední zemědělskou technickou školu" se školním statkem Hradisko o výměře 185 ha

 

1991
obnovena tradice hospodyňské školy a vybudování areálu pro čtyřletou rodinnou školu, střední zemědělská škola se stává samostatným právním subjektem

 

1992
dobudován domov mládeže při SZeŠ a RŠ

 

1999
součástí školy se stalo školní hospodářství
změna názvu školy na Střední zemědělská škola, ukončení činnosti rodinné školy

 

2007
změna názvu školy na Střední škola zemědělská a přírodovědná

 

2013
vytvořen nový učební obor Zemědělec - farmář

 

2016

otevřen 1. ročník Univerzity třetího věku ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • Národní zemědělské muzeum v Ostravě

    Ve středu 22.2.2023 jsme v Národním zemědělském muzeu v Ostravě navštivili tři výstavy: Zemědělství 4.0 s depozitářem potravin, Agrolesnictví a Světy české animace. Viděli jsme nejmodernější zemědělské stroje řízené přes signál GPS až po první historické traktory a dokonce legendarní letoun Zlín Z-37 známý jako Čmelák, který si zahrál ve slavné české komedii Vesnčko má středisková.

  • Výsledky přijímaček nanečisto 2023

    Informace pro uchazeče o studium

  • Přijímačky nanečisto 2023

    Nabídka pro uchazeče o studium