KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Univerzita třetího věku

29. 8. 2019

Univerzita třetího věku

Člověk, zvíře a životní prostředí

 

začátek zimního semestru : Imatrikulace září

          přednášky vždy ve čtvrtek:                  říjen 2019     15.30 - 18 hodin

 

Univerzita třetího věku nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro aktivní seniory s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe.


Organizačně a administrativně U3V zajišťují Institut celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně a Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p. R.


  • studium je dvouleté, akademický rok se skládá ze zimního a letního semestru

  • semestr tvoří 12 přednášek v týdenních intervalech, administrativní poplatek je 680 Kč za semestr

  • výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R.

  • přednášky vedou pedagogové ze Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R., přednášející z řad odborníků působících v regionu a také hostující odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

  • účastníci univerzity třetího věku mají statut posluchače univerzity (nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění)

  • možno se přihlašovat od 50 let věku

  • k úspěšnému ukončení ročníku je nutná alespoň 60% účast na přednáškách

  • k evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“, který je studentům předán při slavnostní imatrikulaci v aule Mendelovy univerzity v Brně při zahájení studia

  • úspěšní absolventi obdrží „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram přednášek ke stažení zde

 

Přihlášky ke studiu zde

 

 

Kontakt : PaedDr. Lenka Doubková

               doubkova@szesro.cz

               737137221 

 


 

Bílkoviny ve výživě člověka a zpracování mléka

Občanský zákoník - dědické právo

Občanský zákoník - závazky

Občanský zákoník - věcná práva

Funkce lesů

Jakost povrchových vod

Fyzikálně-chemický rozbor vody

Rozbor vody

Příklady ekofarem

Sortiment biopotravin

Základy ekologického zemědělství

Internet jako moderní komunikační médium

Historie regionu

Chléb od p. Tichopáda

Tajemný svět rostlin I

Tajemný svět rostlin II
 

 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS