KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Univerzita třetího věku

24. 9. 2023

Univerzita třetího věku

Člověk, zvíře a životní prostředí

2. ročník - začátek zimního semestru :

přednášky vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní:         

       od 5. října 2023     15.30 - 18 hodin

Ze života U3V - ochutnávka

 

1.ročník  - začátek zimního semestru :

 přednášky vždy ve čtvrtek /1x za 14 dní

:                 od 5. října 2023     15.30 - 18 hodin

 

Univerzita třetího věku nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro aktivní seniory s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe.


Organizačně a administrativně U3V zajišťují Institut celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně a Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p. R.


  • studium je dvouleté, akademický rok se skládá ze zimního a letního semestru

  • semestr tvoří 10 přednášek , administrativní poplatek je 680 Kč za semestr

  • výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R.

  • přednášky vedou pedagogové ze Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R., přednášející z řad odborníků působících v regionu a také hostující odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

  • účastníci univerzity třetího věku mají statut posluchače univerzity (nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění)

  • možno se přihlašovat od 50 let věku

  • k úspěšnému ukončení ročníku je nutná alespoň 60% účast na přednáškách

  • k evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“

  • úspěšní absolventi obdrží „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku

 

Harmonogram přednášek ke stažení                               

                                                         1. ročník zimní semestr 2023/2024 zde

                                                         

                                                                                        

 

Přihlášky ke studiu zde, nebo na sekretariátu zemědělské  školy

 

 

Kontakt : PaedDr. Lenka Doubková

               doubkova@szesro.cz

               732774452

 


 

Bílkoviny ve výživě člověka a zpracování mléka

Občanský zákoník - dědické právo

Občanský zákoník - závazky

Občanský zákoník - věcná práva

Funkce lesů

Jakost povrchových vod

Fyzikálně-chemický rozbor vody

Rozbor vody

Příklady ekofarem

Sortiment biopotravin

Základy ekologického zemědělství

Internet jako moderní komunikační médium

Historie regionu

Chléb od p. Tichopáda

Tajemný svět rostlin I

Tajemný svět rostlin II
 

 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY