KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Ovčácký den na Valašsku

24. 6. 2017 škola

Ovčácký den na Valašsku

Odkaz na video

 

Deset let byl Ovčácký den na Valašsku neodmyslitelně spojován s vesnicí Prlov, až letos poprvé převzal na svá bedra organizaci Rožnov pod Radhoštěm a ještě konkrétněji Střední škola zemědělská a přírodovědná, v jejichž prostorách se 24. června vše odehrávalo. 

 

Zpočátku byly trochu obavy, zda se zde všechny aktivity vejdou, ale když byl k dispozici nejen prostorný školní dvůr, hřiště, atraktivní botanická zahrada, ale také jídelna, aula a veškeré zázemí školy, všechny pochybnosti se rozplynuly a ukázalo se, že zemědělská škola bude důstojným nástupcem Prlova.

 

Zorganizovat tak velkou akci, navíc bez jakýchkoli podobných zkušeností, nebylo vůbec jednoduché, avšak za finanční podpory Zlínského kraje, ministerstva zemědělství ČR, SZIF, a dalších sponzorů se podařilo vše úspěšně zvládnout. 

 

Slavnostního zahájení se účastnili významní hosté – hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, radní ZK pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková, poslanec parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek, starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš a předseda Agrární komory Valašska Ing. Jindřich Šnejdrla.

 

Ještě před vlastním zahájením Ovčáckého dne se sešli v aule školy představitelé kraje, zástupci zemědělců a další pozvaní hosté, aby jim hejtman Zlínského kraje oficiálně oznámil výsledky květnového výběrového řízení a představil Ing. Jaroslava Mandulu jako nového ředitele zemědělské školy.

 

Součástí programu bylo křtění knihy s názvem Emanuel Vencl od Richarda Sobotky. Autor chtěl připomenout tuto významnou osobnost Valašska, zakladatele a dlouholetého ředitele hospodářské školy, od jejíhož vzniku uplyne již 120 let.

 

Velkou měrou na úspěchu Ovčáckého dne se podílelo nejen samo vedení školy, ale také všichni zaměstnanci i nadšení studenti, kteří se snaživě zapojili do příprav a vydatně pomáhali i během akce. Soutěže pro děti s přírodovědnou tématikou, prohlídka botanické zahrady, výstava drobného zvířectva, ukázky práce se zemědělskou technikou a v neposlední řadě ochutnávky a prodej čerstvě vyrobených sýrů, tvarohu i medu, jako ukázky studentské práce, určitě zaujaly.

 

A coby to byl za ovčácký den bez ovcí – ty samozřejmě nemohly chybět. Různá plemena, stříhání ovcí, práce ovčáckých psů a nabídka ovčích produktů byla lákadlem nejen pro chovatele.

 

Kulturní program s vystoupením taneční skupiny Heart 2 Beat ze Střediska volného času, Dětský soubor Radhošť, Cimbálová muzika Valašsko, kapela Dareband, spousty stánků s ručními nebo zemědělskými produkty, bohaté občerstvení i příznivé počasí přispěly ke zdárnému průběhu premiérového Ovčáckého dne, jehož tradice v Rožnově právě započala. Snad podpoří zájem o zemědělství, místní plodiny, regionální potraviny i tradiční řemesla našeho regionu.

 

Záštitu nad Ovčáckým dnem převzal Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, Jiří Čunek, hejtman ZK a Margita Balaštíková, radní ZK.

 

Mgr. Bronislava Zavičáková

SŠZePř Rožnov pod.Radhoštěm

 

Mapka - parkování

 

Plakát ke stažení

Program ke stažení

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY