KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Environmentální výchova v terénu

24. 8. 2016

Environmentální výchova v terénu

Registrační číslo: PF04-15/058
Poskytovatel: Zlínský kraj, zastoupený hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem
Příjemce: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem Krčmářem
Doba realizace: duben 2015 – 30.5.2016

Výstupy projektu: 11 akcí pro studenty, 1 výukový program a materiál
- Exkurze na skládku komunálních odpadů, třídírnu odpadů a kompostárnu - realizováno
- Záchranná stanice pro hendikepovaná zvířata (Bartošovice) - realizováno
- Den Země pro žáky základních škol v Rožnově pod Radhoštěm
- Den zdraví - rozbory vody pro zájemce z řad veřejnosti
- Exkurze do Hostětína - ekologické projekty
- Exkurze Zelené domy v Chlumu u Zlína a do Zoo Lešná
- Exkurze do bioplynové stanice, obecní výtopnya na přehradu
- Exkurze Pulčín a Čertovy skály
- Exkurze do ČHMÚ Ostrava - měření znečišťujících látek v ovzduší - realizováno
- Exkurze na UPOL Olomouc - rozbory půdy – znečištění
- Exkurze Hranická propast a Zbrašovské jeskyně

Rozpočet projektu: 59 200,- Kč, z toho podpora ve formě dotace tvoří 70,95 % způsobilých výdajů,
tedy 42 000,- Kč.
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslava Pajurková, pajurkova@yahoo.com

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY