KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

XII. Ovčácký den na Valašsku

27. 6. 2018

XII. Ovčácký den na Valašsku

 

V sobotu 23. června 2018 se uskutečnil již XII. ročník Ovčáckého dne na Valašsku. Podruhé se odehrával v areálu Střední školy zemědělské a přírodovědné. Ta byla spolu s Agrární komorou Valašska hlavním organizátorem.

 

Ovčácký den slavnostně zahájil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který spolu s Jiřím Milkem, ministrem zemědělství, a Margitou Balaštíkovou, radní Zlínského kraje, převzal nad akcí záštitu.

 

Návštěvníky čekala výstava drobného zvířectva, ukázky práce se zemědělskou technikou, prohlídka botanické zahrady, soutěže pro děti s přírodovědnou tématikou, zookoutek, ochutnávka a prodej čerstvě vyrobených sýrů, tvarohu i medu, stánky s ručními nebo zemědělskými produkty, bohaté občerstvení. Nechyběly samozřejmě ovce – různá plemena, stříhání ovcí, práce ovčáckých psů a nabídka ovčích produktů, v laboratoři prováděli studenti rozbor vody.

 

O kulturní program se postaraly děti ze souboru Radhošť, cimbálová muzika Valašsko a František Segrado, gajdoš Petr Sovják a další.

 

Na zdárném průběhu akce mají zásluhu všichni zaměstnanci školy, ale také studenti, kteří se aktivně zapojili nejen do příprav, ale pomáhali v průběhu celého dne.

 

Akci, která jistě přispěla ke zvýšení zájmu o zemědělství, místní plodiny, regionální potraviny i tradiční řemesla našeho regionu, finančně podpořil Zlínský kraj, Ministerstvo zemědělství, Agrární komora Valašsko, SZIF a další sponzoři, kterým patří velké poděkování.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY