KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Ředitelské volno

22. 9. 2021

Ředitelské volno

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno na den

27. 9. 2021.

 

Školní jídelna a Domov mládeže nebudou v provozu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Rožnově p. R. 21. 9. 2021

 

 

 

Ing. Jaroslav Mandula

ředitel školy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY