KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Ředitelské volno

19. 9. 2023

Ředitelské volno

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami,
a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji
pro žáky SŠZePř Rožnov p. R. z organizačních důvodů ředitelské volno

na pátek 29. 9. 2023.

 

Školní jídelna a Domov mládeže nebudou v provozu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Rožnově p. R. 18. 9. 2023

 

 

Mgr. Petra Kulišťáková

ředitelka školy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY