KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Zemědělská olympiáda

1. 6. 2019

Zemědělská olympiáda

Mimořádným úspěchem našich dvou soutěžících skončila jejich účast na Zemědělské olympiádě, která proběhla v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat 14. května na brněnském výstavišti. Soutěže, jejímž garantem byl Zemědělský svaz ČR, se účastnily střední školy z celé České republiky.

 

Soutěžící museli prokázat komplexní znalosti studovaného oboru, tedy nejen praktické dovednosti (jízda zručnosti, ruční dojení, příklad z účetnictví, odhad váhy zvířat či semen), ale i teoretické znalosti (test odborných znalostí, určování různých druhů plemen hospodářských zvířat nebo zemědělských plodin).

 

Všichni soutěžící předváděli velmi dobré znalosti ve všech disciplínách a soutěž byla vyrovnaná. Zásadní roli při určování celkového pořadí nakonec měly výsledky vědomostního testu a odhad hmotnosti semen ve válci.  V těchto disciplínách naši žáci excelovali a získali rozhodující náskok.

 

Na 1. místě v celkovém pořadí se umístil Jakub Ondřej,

na 2. místě s odstupem jednoho bodu Filip Rudolf.

 

 

Oběma našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k úžasnému výsledku.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY