KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

7. 10. 2022

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

 

Informace o průběhu kurzu ve školním roce 2022/2023

 

Kurz bude zahájen ve čtvrtek 20. 10. 2022 v 8:00

 

Kurz je určen zejména začínajícím zemědělcům, kteří chtějí žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. Podmínkou přidělení dotace je prokázání minimální zemědělské kvalifikace příjemce dotace. Úspěšným absolvováním kurzu žadatelé tuto podmínku splňují.

 

Kurz proběhne v rozsahu 300 vyučovacích hodin v období říjen 2022 duben 2023. Výuka bude probíhat jeden den v týdnu (nejpravděpodobněji ve čtvrtek). Požadovanou praxi si účastníci kurzu zajistí sami – z průběhu praxe odevzdávají zpracovaný Deník praxe.

 

Kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá z písemného testu a z obhajoby zadaného samostatně zpracovaného projektu.

 

Úspěšní absolventi získávají v den vykonání zkoušky certifikát s celostátní platností o absolvování kurzu.

 

Účastníci kurzu mají možnost využít stravování ve školní jídelně, vzdálenějším účastníkům lze zajistit ubytování v Domovu mládeže.

 

Cena kurzu      - bude upřesněna 

 

Formuláře k přihlášení:

 

přihláška 

 

 


 

Kontakt

 

Ing. Dušan Dohňanský

číslo na sekretariát  731 513 034  (po zanechání kontaktu Vás budeme informovat)

dohnansky@szesro.cz

 

 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY