KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Rožnovská Zemědělka praská ve švech

1. 9. 2015

Rožnovská Zemědělka praská ve švech

1. září, stejně jako i na jiných školách, zasedli do lavic také studenti a učni Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm.


   Již první den byl výjimečný – studenty a učně 1. ročníků přišli přivítat a podpořit významní představitelé zemědělské veřejnosti z naší oblasti – Mgr. Milena Kovaříková - předsedkyně Výboru pro územní plánování, životního prostředí a rozvoje venkova Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Jan Jadrníček – předseda VZOD Zašová a školního závodu, p. Irena Dulavová z Jezdeckého klubu Valašsko Prostřední Bečva – členka školské rady a Ing. Pavel Blaha – předseda školské rady.  


   Celé setkání se neslo v duchu školního mota „učíme se s láskou“ a z příspěvků v diskuzi bylo patrné, jaký důraz se na rozvoj zemědělství v našem kraji klade. A že to nejsou jen planá slova, svědčí i nebývalý zájem o toto studium. „Nárůst počtu žáků školy za uplynulé 2 roky je přibližně 20 procent. Letos přijímáme 70 nových žáků a otevíráme 3 třídy, je to hlavně z důvodu velkého zájmu o nový učební obor FARMÁŘ,“ zdůraznil ve svém příspěvku ředitel školy Ing. Jaroslav Krčmář. „Bude nutné rozšířit prostory školy, pokračovat v rekonstrukci školního statku a přijmout nové specialisty na výuku odborných předmětů a praktické výuky, neboť nároky na odbornou přípravu se neustále zvyšují.“ Tato slova jen potvrdil i  Ing. Jadrníček  a Mgr. Kovaříková, která je současně i členkou školské rady. 

 

Vždyť práce v zemědělství je o vztahu člověka k půdě, ke zvířatům i k sobě navzájem, podporuje respekt k životu na venkově. „Pomáhejme si navzájem při práci a nezapomínejme na úctu k této profesi,“ tato slova předsedy školské rady a odborného učitele Ing. Pavla Blahy bychom měli mít stále na vědomí.

 

Přejme všem studentům k výběru jejich studia hodně štěstí.

 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY