KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Laboratorní rozbory

24. 8. 2016

Laboratorní rozbory

Rozbory vody a půdy jsou prováděny v rámci vyučování a mimoškolních aktivit v našich moderně vybavených laboratořích fotometrickou metodou. K dispozici jsou moderní mobilní přístroje a soupravy. Rozbory provádíme pro veřejnost.

Rozbor půdy: fyzikálně-chemický rozbor půdy
-    Obsah základních živin
-    Půdní reakce (kyselost půdy)
-    Zasolení aj.


Rozbor vody: fyzikálně-chemický rozbor vody
-    Obsah dusičnanů, dusitanů, amonných iontů, fosforečnanů, železa aj.
-    pH, vodivost, obsah rozpuštěného kyslíku, BSK5
-    Tvrdost vody komplexometrickou metodou

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY