KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Zpravodaj Správy CHKO Beskydy

21. 5. 2021

Zpravodaj Správy CHKO Beskydy

jediné číslo Zpravodaje, které vyšlo v roce 2020

 

V případě, že budete mít zájem si můžete na https://beskydy.ochranaprirody.cz/informujeme/publikace-ke-stazeni/ ztáhnout i starší ročníky.

S pozdravem

 

 

Ing. František Šulgan
Oddělení péče o přírodu a krajinu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY