KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Výstava ANIMAL TECH v Brně

11. 9. 2021

Výstava ANIMAL TECH v Brně

Letní uvolnění epidemiologických opatření znovu otevřelo prostor pro pořádání veletrhů a výstav. Jednou z prvních akcí uspořádaných BVV se stal mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, který již tradičně doprovází Národní výstava hospodářských zvířat.

 

Na veletrhu prezentovalo více než 150 vystavovatelů výrobky zemědělské techniky, technologická zařízení pro chov zvířat, produkty krmivářských firem. Národní výstavy se pak zúčastnily všechny chovatelské svazy hospodářských zvířat, které připravily expozice a přehlídky koz, ovcí, prasat, skotu, koní a včel.

 

Ve středu 8. září navštívilo veletrh i sedm tříd naší školy - studenti oborů Agropodnikání a Zemědělec – Farmář. Pro naše žáky byl jednoznačně největším lákadlem doprovodný program koní - jezdecké ukázky, koňská spřežení, ukázky práce chladnokrevných koní, voltiž, chovatelské přehlídky, možnost zakoupit si jezdecké potřeby, oblečení nebo literaturu o koních. Na organizaci programu se  podíleli také vybraní žáci posledních ročníků naší školy, kteří předváděli plemeno Moravský teplokrevník.

 

Nezbývá než doufat, že se brzy budeme moci zúčastnit další, podobně zajímavé akce.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY