KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

30. 6. 2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2.kola přijímacího řízení - seznamy přijatých uchazečů naleznete v následujícím dokumentu.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 

Přijatí uchazeči, kteří chtějí nastoupit ke studiu, musí doručit do školy zápisový lístek

Zápisový lístek je možné zaslat poštou nebo doručit osobně v úředních hodinách do kanceláře školy.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS