KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Úprava přijímacího řízení

5. 3. 2021

Úprava přijímacího řízení

Změna v přijímacím řízení oboru Ekologie

 

Protože byly splněny obě stanovené podmínky, rozhodl ředitel školy, že u oboru Ekologie jednotná přijímací zkouška odpadá.  Dokument vydaný ředitelem školy naleznete zde.

 

Pro všechny řádně přihlášené uchazeče oboru Ekologie z toho plyne, že budou přijímáni ke studiu od 28. 4. 2021. Seznam přijatých uchazečů může být zveřejněn až po 28. dubnu. 

 

Do 10 dnů po tomto datu je pak nutné doručit do školy zápisový lístek.

 

 

Přijímací řízení u oboru Agropodnikání proběhne beze změn, tj. žáci jednotnou zkoušku konají.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY