KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Ukončení školního roku

31. 5. 2021

Ukončení školního roku

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci školy a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji na dny     24. - 30. 6. 2021 ředitelské volno.

 

Ing. Jaroslav Mandula

ředitel školy

 


Vzhledem k individuálním prázdninovým praxím žáků je stanoven harmonogram ukončení vyučování v jednotlivých třídách.

 

Datum uzavření klasifikace

Třídy

Datum vysvědčení (ukončení výuky)

 3. 6. 2021

2.C

3.A

 9. 6. 2021

 10. 6. 2021

1.C

2.A

3.B

 16. 6. 2021

 17. 6. 2021

1.A

1.B

2.B

 22. 6. 2021

 22. 6. 2021

 23. 6. 2021

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY