KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Nová učebna IT technologií

18. 3. 2019

Nová učebna IT technologií

Jak jsme Váš již informovali v sekci GIS, jde o mladý vědní obor, který si nachází uplatnění napříč mnoha vědními disciplínami. A samozřejmě i v ekologii a zemědělství.

 

Jsme jedna z mála středních škol, která je takto pokroková a nabízí žákům GIS technologie.

 

Co GIS umí a v čem může být nápomocný?

 

          -> Efektivně hospodařit se zemědělskou půdou

          -> Systematicky evidovat a reportovat majetek

          -> Pomáhá uživatelům při čerpání dotací

          -> Předpovídat živelné pohromy (povodně, sesuvy půd, predikovat šíření požárů, atd.)

          -> Připravovat kvalitní mapové výstupy

          -> Monitorovat aktuální stav a vývoj ovzduší

          -> A mnoho dalšího…

 

Kde se mohou žáci uplatnit?


          -> Ekologie a ochrana ŽP
          -> Zemědělství
          -> Krizové řízení - management složek integrovaného záchranného sboru (ISZ ČR) při krizových sitaucích
          -> Státní správa a samospráva
          -> Územní rozhodování a regionální rozvoj

          -> Školství
          -> Řízení energetickcých soustav
          -> Řízení vodohospodářských soustav

          -> Obchod a doprava
          -> Správa inženýrských sítí
          -> Evidence majetku, parcel, nemovitostí
          -> Specializované státní instituce - modelování přírodních a socioekonomických jevů 

                      - analýzy migrace obyvatelstva,

                      - sestavení registru biotopů,

                      - modelování svahových pohybů

                      - modelování odtoku srážek,

                      - aj.
          -> Věda a výzkum
          -> Cestovní ruch
          -> Architektura, stavebnictví - vizualizace modelů budov, či zasazení do krajiny

 

Zajímá Vás GIS blíže? Máte konkrétní dotazy? Pište, volejte, nebo se zastavte osobně, rádi Vás s tímto progresivním oborem a jeho uplatněním v praxi seznámíme blíže.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS