KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

12. 5. 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení

 

Jednotná přijímací zkouška proběhne 8. června 2020. Přihlášeným uchazečům bude s dostatečným předstihem zaslána poštou pozvánka s podrobnými pokyny.

 

Průběh samotné jednotné přijímací zkouška je následovný:

 

Matematika

Sraz účastníků ve třídě v 8:30, samotná zkouška potrvá 85 minut tj.  8:45 - 10:10.

 

Český jazyk

Sraz účastníků ve třídě v 10:55, samotná zkouška potrvá 70 minut tj.  11:10 - 12:20.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požádali o úpravu podmínek přijímacího řízení (tj. podali s přihláškou i Doporučení školského poradenského zařízení), naleznou časový harmonogram v tomto dokumentu.

 

Výsledky přijímací zkoušky a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy do osmi dnů po vykonání zkoušky.

 

Přijatí uchazeči, kteří chtějí nastoupit ke studiu, musí dodat do školy zápisový lístek. Ten je možné zaslat poštou případně doručit osobně v úředních hodinách do kanceláře školy. Lístek musí být doručen do pěti dnů od zveřejnění výsledků 1. kola.

 

 

2. kolo přijímacího řízení

 

Podmínky 2. kola přijímacího řízení a počty přijímaných žáků budou zveřejněny ve lhůtě stanovené Školským zákonem v průběhu června.

 

Uchazeči se mohou přihlásit do maturitních oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí nebo učebního oboru Zemědělec - farmář.

 

Přijímací řízení proběhne bez školní přijímací zkoušky - pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků vzdělávání v posledních dvou obdobích předešlého studia.         

 

Pro účast ve 2. kole je nutné podat novou přihlášku na formuláři, který naleznete např. zde.

 

Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a potvrzení bývalé školy o dosažených studijních výsledcích. Za nezletilého uchazeče ji podává jeho zákonný zástupce.

 

Přihlášku je možné zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

 

Více informací Vám rádi poskytneme na tel. 571 654 390 nebo e-mailu info@szesro.cz.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS