KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení - odvolání

2. 6. 2021

Přijímací řízení - odvolání

Po posouzení podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu pro školní rok 2021-2022, rozhold ředitel školy kladně v těchto případech:

 

Ke studiu na naší škole jsou tedy dále přijati tito uchazeči o studium.

 

obor  Agropodnikání 41-41-M/01

 

Registrační čísla přijatých uchazečů

 117,120,115,114,139,118,116,128,147,145,107,141

 
 
 

obor Zemědělec-farmář 41-51-H/01

 

Registrační čísla přijatých uchazečů

 321,317,324,307,338,344,310,323,329 

 
 
 

Pro přijetí ke studiu je nezbytné doručit do školy zápisový lístek.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY