KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení

29. 1. 2021

Přijímací řízení

Informace o otevíraných studijních oborech, kritériích přijímacího řízení, počtech přijímaných uchazečů, termínech jednotné přijímací zkoušky naleznete zde.

 

Uchazeči o studium oboru Zemědělec – farmář přijímací zkoušku nekonají.

 

U oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí je předepsaná jednotná přijímací zkouška.

 

V případě, že počet uchazečů o studium bude menší nebo roven počtu přijímaných žáků, jednotná přijímací zkouška odpadá a všichni řádně přihlášení uchazeči budou přijati ke studiu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY