KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Opatření k výuce od 25. 11. 2020

24. 11. 2020

Opatření k výuce od 25. 11. 2020

 • ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy musí mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouškami) – každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení

 • žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla (ve všech prostorách jsou umístěny dezinfekční prostředky)

 • během výuky se bude třída průběžně větrat

 • žáci musí dodržovat rozestupy v délce 2m

 • žáci mají zákaz se shromažďovat ve společných prostorách školy

 • výuka bude probíhat dle daného rozvrhu hodin

 • prezenční výuka je povinná, v případě nepřítomnosti je třeba omluvit absenci žáka

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)

 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

 • nástup do školy - 7:30 žáci na praktickou výuku

  • 7:45 žáci 3.C

  • 7:50 žáci 4.A

  • 7:55 žáci 4.B

 • žáci každý den sledují svůj zdravotní stav, při jakýchkoli příznacích kontaktují vyučujícího (třídního učitele)

 • karanténní místnost je v suterénu školy

 

 

V Rožnově p. R., 24. 11. 2020

 

Ing. Jaroslav Mandula

ředitel školy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS