KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Nabídka studia na Mendelově univerzitě

14. 1. 2021

Nabídka studia na Mendelově univerzitě

Nabídka zajímavé možnosti studia na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně zaměřené na specializaci Zpracovatelské technologie a kvalita potravin. 

Jedná se o nově akreditovanou studijní specializaci pro bakalářské i magisterské studium, která reaguje na současný trend „zdravých potravin", na nové technologické možnosti jejich zpracování, hygienu, legislativní požadavky, analytické stanovení složek v ovoci a zelenině.  Výuka tohoto studijního programu je zajišťována týmem vynikajících specialistů podpořeným kvalitním výzkumným a výukovým zázemím. 

 

leták zde

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY