KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Nabídka doučování pro žáky

25. 2. 2022

Nabídka doučování pro žáky

 

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

V důvodů opatření zavedených v průběhu koronavirové epidemie byla část žáků při výuce dlouhodobě znevýhodněna (např. špatným materiálním vybavením pro účast na výuce, nedostávalo se jim dostatečné podpory v rodině apod.) a nyní jsou v důsledku toho ohroženi školním neúspěchem.

 

Cílem projektu, do kterého se nyní naše škola zapojuje, je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání.

 

Další podrobnější informace poskytnou zájemcům o doučování (žákům i jejich rodičům) třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

 

Program realizuje MŠMT, Národní plán obnovy a je financován z prostředků EU -  „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

 

leták

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY