KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Jednotná přijímací zkouška

5. 4. 2022

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška uchazečů o studium oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí se koná v termínech:

 

1. řádný termín     12. dubna

2. řádný termín     13. dubna

 

Podrobný časový harmonogram zkoušky naleznete zde.

 

Povolené pomůcky: modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby

 

Pokud se uchazeč nebude moci v řádném termínu dostavit ke konání zkoušky (např. z důvodu nemoci apod.), omluví se písemně řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek a požádá o možnost vykonat zkoušku v náhradním termínu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY