KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

17. 8. 2022

Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm

                 

                                       

Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

 

Výuka

Máme stálý rozvrh hodin. Nicméně žáci musí být připraveni, že se jim může změnit rozvrh vyučovacích hodin a praxí. Všechny změny jsou vždy vyvěšeny nejpozději den předem na nástěnce školy nebo v Bakalářích. Změny jsou nutné, jelikož praxe se děje dle počasí a zemědělské výroby.

Teoretická výuka začíná v 8 hodin a končí nejpozději v 15:25 hodin.

Praktická výuka začíná 7:45 a končí v 13:15. Koná se ve škole, na školním statku a na smluvních pracovištích školy. Žáci musí mít pracovní oblečení (montérky), pevnou pracovní obuv, gumové holínky, pracovní kabát (bundu), pracovní čepici, v případě dlouhých vlasů pak sponu k sepnutí, pláštěnku, pracovní rukavice.

  • praxe u maturitních ročníků – školní praxe probíhají v každém ročníku, v 1., 2. a 3. ročníku žáci absolvují prázdninové praxe.

  • odborný výcvik u učňovských ročníků – střídá se vždy týden školy a týden odborného výcviku. V 1. ročníku žáci obdrží jedny pracovní montérky. Učební obor je podporován Zlínským krajem v rámci podpory řemesel, žáci proto dostávají měsíční stipendium ve výši 300,- Kč v 1. ročníku, 400,- Kč ve 2. ročníku, 500,- Kč ve 3. ročníku. Za vyznamenání obdrží jednorázové stipendium ve výši 1500,-Kč v 1. ročníku,
    2500,- Kč v 2. ročníku, 3000,- Kč v 3. ročníku.

Školní stravování

Informace z jídelny najdete na webových stránkách v sekci Školní jídelna. Na základě přihlášky ke stravování budou žáci zařazeni do evidence školního stravování. 1. září 2022 si zakoupí čip v hodnotě 100,- Kč, který bude sloužit pro evidenci objednané a odebrané stravy, vstup do budovy školy, na domov mládeže, do osobní skříňky, ke kopírce s tiskárnou. Čip bude aktivní po celou dobu studia.

Oběd se vydává v době 11:30 – 13:40 hodin. Je vždy na výběr ze dvou jídel (jedno masité a jedno bez masa).

 

Ubytování v domově mládeže

Přihláška k ubytování na domov mládeže vám byla zaslána společně s rozhodnutím o přijetí. Pokud máte zájem o ubytování, vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 23. 08. 2022,

pokud jste tak již neučinili. Vedoucí Domova mládeže bude zájemce telefonicky kontaktovat v posledním prázdninovém týdnu a podá bližší informace o nástupu a ubytování.

 

Absence

Jakoukoli nepřítomnost žáka je nutné do 3 dnů omluvit u třídního učitele. Nepřítomnost žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, v případě delší absence než 3 dny a opakované absence je třeba doložit lékařské potvrzení.

O uvolnění z výuky delší než 3 dny je nutno požádat ředitele školy, prostřednictvím třídního učitele.

 

Akce

Žáci nastupují do školy 7. září 2022 na 8 hodin.

První čtyři dny školního roku je ředitelské volno.

První týden je seznamovací. Nejdříve se žáci seznámí s třídním učitelem, který je provede po škole a sdělí jim veškeré důležité informace. Dále je čekají exkurze v zemědělských podnicích a výlet do okolí Rožnova p. R.

V každém ročníku je plánován výlet třídy. Navíc v 1. ročníku proběhne lyžařský výcvik, ve 2. ročníku žáci absolvují plavání (týká se jen maturitních tříd), ve 3. ročníku organizují vánoční večírek, ve 4. ročníku žáci organizují ples školy.

 

Učebnice, pomůcky

Žáci si předem nemusí kupovat žádné učebnice. V každém předmětu je vyučující seznámí, co budou do jejich hodin potřebovat. Většinu studijního materiálu dostanou od vyučujících.  Z učebnic si žáci pořídí jen textbook a pracovní sešit do Anglického jazyka, čítanku do Českého jazyka a periodickou tabulku prvků do Chemie. Vše mají možnost odkoupit od spolužáků z vyšších ročníků. Do každého předmětu jsou nutné sešity dle zadání vyučujícího, do Matematiky rýsovací potřeby a kalkulačka.

 

SRPŠ

Příspěvek do fondu Sdružení rodičů a přátel školy je ve výši 500,- na školní rok.

 

Veškeré aktuální informace naleznete na našich webových stránkách https://www.szesro.cz/

 

Ing. Jaroslav Mandula

        ředitel školy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY