KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Informace k přijímacímu řízení

13. 4. 2021

Informace k přijímacímu řízení

 Upozornění pro uchazeče o studium

 

  • vstup do budovy je umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám

  • ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy musí mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky dle platného nařízení (respirátory FFP2, KN95)

  • žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla (ve všech prostorách jsou umístěny dezinfekční prostředky)

  • žáci musí dodržovat rozestupy v délce 2m

  • žáci mají zákaz se shromažďovat ve společných prostorách školy, čas přestávky mohou trávit venku na botanické zahradě

  • každý žák sedí sám v lavici

 

  • k přijímací zkoušce je připuštěn žák, který nemá příznaky onemocnění COVID-19

  • před přijímací zkouškou žák doloží negativní výsledek neinvazivního antigenního testu nebo TR-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky (postačí potvrzení testu ze ZŠ), popř. potvrzením od lékaře o prodělání nemoci COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní, popř. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

 

 

 

V Rožnově p. R., 12. 4. 2021

 

                                                                                                          Ing. Jaroslav Mandula

                                                                                                                 ředitel školy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY