KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Hygienická opatření

31. 8. 2020

Hygienická opatření

I novém školním roce bude nutné přizpůsobit organizaci výuky a dalších aktivit v rámci opatření MZd a doporučení MŠMT, které byly vydány v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Přijatá opatření budou vycházet ze „semaforu“, který naleznete níže.

 

Škola má v souladu s nařízeními a doporučeními řádně zajištěn úklid a desinfekci užívaných prostor, jejich větrání, prostředky pro desinfekci rukou, záložní roušky pro případ nenadálých situaci. Byla nastavena doporučená pravidla ve školní jídelně (např. cizí strávníci mají pro konzumaci pokrmů vyčleněn oddělený prostor) a DM.

 

Při podezření na výskyt infekčního onemocnění žáka je škola povinná zajistit, aby tento v nejkratším možném čase a za použití ochranných pomůcek opustil prostory školy (v případě nezletilého žáka ve spolupráci se zákonným zástupcem). Žák (zákonný zástupce) následně telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Případná distanční výuka je po právní novele pro žáky povinná.

 

Pro nejbližší dny v naší škole platí stupeň O semaforu, tedy:

· nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti žáka

· nejsou stanovena jiná omezení pro vstup žáka do prostor školy a školského zařízení, nebude kontrolována tělesná teplota

· není stanovena povinnost používat roušku v prostorách školy

· nebude omezován průběh výuky, praxe, odborného výcviku

 

Žákům doporučujeme:

· důsledně dodržovat pravidla osobní hygieny (zejména mytí rukou)

· dodržovat doporučenou sociální vzdálenost

· mít u sebe připravenou roušku pro případ nečekaných situací

 

STUPEŃ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

„ SEMAFOR PRO ŠKOLY“

 

Stupeň pohotovosti

Epidemiologické

kritérium

Doporučení pro školy

 1.  

Nulové nebo zanedbatelné riziko

Standartní provoz zařízení v souladu s hygienickými požadavky MZd

 1.  

Výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu

Opatření jako u stupně O a navíc:

 • omezit zbytný pohyb osob v prostorách školského zařízení
 • třídní schůzky s rodiči realizovat pokud možno online
 • omezit počet osob na hromadných akcích
 • omezit pořádání hromadných akcí
 1.  

Počínající komunitní přenos v ČR

Opatření jako u stupně I a navíc:

 • omezit aktivity, které nejsou nezbytné pro naplnění ŠVP
 1.  

Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos v ČR

Opatření jako u stupně II a navíc:

 • omezení provozu školy a zařízení
 • nastavení omezeného režimu výuky s preferencí distančního vzdělávání

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS