KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

3. kolo přijímacího řízení

8. 7. 2020

3. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 3. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí a učebního oboru Zemědělec - farmář.

 

Počty přijímaných žákůpodmínky přijetí a termíny pro podání naleznete zde.

  

Uchazeč o studium musí podat novou řádně vyplněnou přihlášku.  Formulář přihlášky naleznete zde.

 

Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče + potvrzení základní školy o dosažených známkách.

 

Přihlášku je možné zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Více informací Vám rádi sdělíme na tel. 571 654 390 nebo e-mailu info@szesro.cz.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY