KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

2. kolo přijímacího řízení

1. 6. 2021

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do maturitního oboru  Ekologie a životní prostředí.

 

Počty přijímaných žáků, podmínky přijetí a termíny pro podání naleznete zde.

  

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do učňovského oboru  Zemědělec-farmář.

 

Počty přijímaných žákůpodmínky přijetí a termíny pro podání naleznete zde.

  

 

 

Uchazeč o studium musí podat novou řádně vyplněnou přihláškuFormulář přihlášky naleznete zde.

 

Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče + potvrzení základní školy o dosažených známkách.

 

Přihlášku je možné zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Více informací Vám rádi sdělíme na tel. 571 654 390 nebo e-mailu info@szesro.cz.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY