KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Středoškolská odborná činnost - 1. místo

26. 4. 2019 AKTUALIZOVÁNO 26. 4. 2019

Středoškolská odborná činnost - 1. místo

V rámci 41. ročníku okresního kola středoškolské odborné činnosti, konané na půdě Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí, představil svou prací žák 4. ročníku Drahoslav Mikuš z oboru Ekologie a životního prostředí. Tématem jeho práce bylo pěstování vybraných odrůd melounů, konkrétně se zaměřením vlivu roubování na kvalitu jednotlivých odrůd melounů.

 

Na počátku minulého týdne pak probíhaly na půdě SPŠS obhajoby jednotlivých prací v rámci okresního kola. Nejen díky své kvalitně provedené obhajobě, kdy prokázal svou odbornost v oblasti pěstování melounů, ale především dokázal jasně a věcně argumentovat, postoupil z 1. místa do krajského kola SOČ.

 

Dne 23. dubna se konalo na půdě Gymnázia v Uherském Hradišti krajské kolo SOČ. I zde náš žák bezchybně a věcně obhájil svou práci a postoupil do celorepublikového závěrečného kola z 1. místa. Drahoslavovi držíme palce a věříme, že úspěšně prostoupí i posledním kolem SOČ.

 

Jménem naší školy Drahoslavovi vřele gratulujeme. Dále děkujeme a rovněž gratulujeme panu Mgr. Tomáši Gybasovi a paní PaedDr. Lence Doubkové za kvalitní přípravu a zázemí pro celý projekt.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS