KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Dny otevřených dveří 2015

20. 11. 2015

Dny otevřených dveří 2015

Ve dnech 20. a 21. listopadu proběhl na Střední škole zemědělské a přírodovědné den otevřených dveří. Zájemci o studium na této škole získali informace o nabízených oborech pronásledující školní rok a mohli se seznámit nejen s prostorovými a materiálně-technickými podmínkami školy, ale i s organizací výuky, odbornými praxemi, exkurzemi, průběhem přijímacího řízení a následně také s možnostmi pozdějšího uplatnění v oboru.


Aby si uchazeči konkrétně udělali představu o zaměření a vybavení školy, připravili si pro ně studenti a učitelé prohlídku odborných, počítačových a jazykových učeben, tělocvičny, jídelny a v neposlední řadě i nově vybudované botanické zahrady, která již teď se stává chloubou školy. Doprovodný program byl zajištěn na nádvoří školy – ukázky zemědělské techniky, projížďky traktorem a malotraktorem.


V rámci prohlídky specializovaných učeben si žáci základních škol mohli vyzkoušet ovládání geodetických přístrojů, nahlédnout do netradičního zookoutku, vyslechnout zajímavosti například o včelařství, chovu exotických i domácích zvířat, obdivovat krásu akvarijních rybiček, prohlédnout si výstavu živých exponátů drůbeže či ukázky několika místních odrůd ovoce. Chovatelé psů byli nadšeni, když sledovali ukázky z jejich výcviku, a přivítali možnost studovat kynologii jako zájmový předmět.


Určitě velkým překvapením pro návštěvníky byla možnost nahlédnout do nové, profesionálně zařízené učebny pro zpracovávání mléčných výrobků, kde studenti a učni vyrábějí během svých praxí například bio jogurty, sýry, máslo, tvaroh - vše z mléka místních rodinných farem, které se školou úzce spolupracují.


Součástí byla prezentace regionálních značek a regionálních potravin a jejich výrobců spojená s ochutnávkou mléčných i masných výrobků.


Tradičně velký zájem byl o prohlídku školního statku na Hradisku, kde probíhá většina školních praxí, jízdárny na Prostřední Bečvě a jízdárny westernového jezdění Ranč Bučiska v Rožnově.    


To, že stále více lidem leží na srdci kvalita vody, kterou každodenně používají, jsme se mohli přesvědčit na nebývalém zájmu o bezplatné chemické rozbory vody z vlastních zdrojů, které škola nabízí veřejnosti i během školního roku v rámci odborných praxí i výuky chemie.


Pro studenty ze vzdálenějších míst nabízí škola kvalitní ubytování na nedalekém internátě, který bylo samozřejmě také možno navštívit.


Den otevřených dveří a snahu získat nové odborníky do zemědělství podpořili svou účastí také zástupci soukromých rodinných farem, zemědělských družstev, bývalí absolventi pracující v oboru i dlouhodobí partneři, se kterými škola spolupracuje. Pozvání přijali i vážení hosté: Mgr. Milena Kovaříková – předsedkyně výboru územního plánování, zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš – starosta města Rožnova, Ing. Vladimír Petružela – starosta Hutiska-Solanec, Mgr. Kristina Kubečková – ředitelka ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm a soukromě hospodařící zemědělci, pro které byl připraven bohatý program, jehož součástí byla prohlídka již zmiňované botanické zahrady a především účast na oficiálním zahájení provozu na odloučeném pracovišti – školní vile, ve které po nákladné rekonstrukci vznikl tolik žádaný prostor – učebna pro zpracování zemědělských produktů, pro odborný výcvik, praxe a kurzy i společenská setkání. Nadstandartní vybavení nyní umožňuje studentům se v neformálním prostředí plně věnovat pracovním činnostem v takovém rozsahu, které by v budově školy nebyly možné.


Věříme, že návštěvníci odcházeli spokojeni, a ti, kteří k nám nestihli zavítat v prvním termínu, jsou srdečně zváni v termínu druhém -  ve dnech 15. a 16. ledna 2016, případně po předchozí domluvě kdykoli.

                                                          

                                                                                                                                   Bronislava Zezulová

 

Fotogalerie Petry Palacké (4. A)

 

GALERIE

VIDEO

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY