KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Učebnu GIS jsme rozšířili o 9 nových počítačů!!!

2. 5. 2019

Učebnu GIS jsme rozšířili o 9 nových počítačů!!!

V tuto chvíli máme k výuce připravených 30 moderních a výkonných strojů. V odborných předmětech GIS žáci pracují s nejnovějším počítačovým vybavením, aktuálními daty a především moderními metodikami zpracování dat.

 

Drtivou většinu výuky zaměřujeme na aktuální témata v oblasti Ekologie a životního prostředí.

 

 

1. Vodohospodářství

 

Voda je základní stavební kámen pro všechny organizmy a v podstatě je nepostradatelná pro fungující ekosystém. Vody bychom si měli vážit a učit se s ní hospodařit, zvláště v době klimatických změn, jaké se nyní celosvětově dějí. GIS nám v této oblasti hodně pomáhá – učíme žáky modelovat krizové situace (např. havárií vodních děl), či chování vodní masy při standardních i extrémních srážkách.

 

Zpracováním připravených dat jsou žáci schopni určit důležité faktory:

 

- Definovat plošný rozsah záplavového území.


- Určit, které obce budou pravděpodobně zasaženy povodní.


- Odhadnout plochy zemědělské půdy zasažené záplavovou vlnou.


- Tvořit opatření pro efektivní hospodaření s vodou.


- Predikovat díky GIS aplikacím dlouhodobé množství srážek.


- Dimenzovat záplavovou vlnu dle vstupních parametrů (srážky, protržení hráze).


- Vytvořit vzor inundačního území dle rychlosti proudění vody.


- Odhadnout počet obyvatel, které bude potřeba evakuovat při X-leté vodě.


- A mnoho dalšího.

 

Data máme k dispozici pro celou ČR, čili díky nabytým znalostem můžeme modelovat chování vodního živlu nad známým (domácím) prostředím, tak prostředím s úplně odlišnými hydrologickými a geologickými vlastnostmi.

 

 

2. Zemědělství

 

Obor aktuální a velmi důležitý vzhledem k rostoucímu trendu naší populace. Většina dat spojená s oborem zemědělství, je dnes na internetu volně dostupná (pro oblast ČR). Důležité je vědět, kde si pro data sáhnout a jak je efektivně zpracovat, aby měly přínosnou vypovídací hodnotu.

 

Data žáky učíme zpracovávat a analyzovat nejčastěji v prostředí ArcGIS. Z praxe to znamená, ukázat datové zdroje, kde se nachází data o zemědělsky aktivní půdě, spočítat na jaké dotace může zemědělec dosáhnout, kde a jak o tyto dotace žádat, jaké je složení půdy kdekoliv na území ČR, připravovat data pro analýzy (výnosnost v závislosti na expozici svahu), jaké jsou majetkové vztahy kdekoliv na území ČR, atd.

 

Pracujeme s daty dílů půdních bloků, daty o kvalitě a složení půdy, daty land-use, s ekologicky významnými prvky, katastrálními mapami, či leteckými snímky.

 

 

3. Lesnictví

 

V rámci výuky pracujeme s Lesním hospodářským plánem, kde učíme žáky tato data vhodně a správně číst, zpracovávat a dále interpretovat.

 

V nedávné době jsme nakoupili dvě kvadrokoptéry, díky kterým jsme schopní analyzovat povrch zemský v různých souvislostech. V praxi to znamení, že se s drony snímkuje vybraná oblast (např. les, či louka). Po provedení analýz ve specializovaných programových prostředcích, jsme schopni rozpoznat, zda se jedná o les listnatý či jehličnatý, jaký je zdravotní stav porostu, jaké je zhruba staří porostu, a mnoho dalšího. Díky těmto analýzám, se žáci naučí zefektivnit hospodaření s porosty, či jak předcházet a jak se vyrovnávat s kalamitami (kůrovcové, způsobené povětrnostními podmínkami).

 

 

4. Geologie, BiologieInženýrské sítěEvidence majetku, Hydrometeorologie a jiné obory do výuku zapracováváme také, aby měli žáci všeobecný přehled o možnostech GIS pro jejich další profesní, či studijní vývoj.

 

 

 

TO NEJPODSTATNĚJŠÍ NA ZÁVĚR...

 

Víte že:

 

Připravujeme GIS semináře pro základní školy, kde žáky seznamujeme s možnostmi Geografických informačních systémů a hravou formou děti učíme data načítat, zpracovávat, vytvářet z nich mapové výstupy a v neposlední řadě se díky GIS technologiím orientovat v prostoru (terénní cvičení s GPS, geocaching)?

 

 

ZS - GIS ucebna

 

 

 

Rovněž jsme se zaměřili na naše nejstarší spoluobčany. V rámci Univerzity třetího věku, vzděláváme v oblasti GIS i seniory. A jak je ze snímku patrné, o učást i zájem ve výuce není nouze.

 

Univerzita treti veku

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Velmi rádi Vám v této oblasti poradíme, bude-li to v našich silách…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS