KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Česká zemědělská univerzita v Praze

3. 3. 2021

Česká zemědělská univerzita v Praze

Žákům, kteří budou končit studium na naší škole, se nabízí možnost bakalářského studia na České zemědělské univerzitě v Praze, konkrétně na Institutu vzdělávání a poradenství.

 

IVP již několikrát po sobě obdržel na základě hlasování studentů a absolventů titul „Fakulta roku v kategorii Pedagogika".

 

Individuální návštěva institutu je znemožněna vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, nicméně je možno se i zpětně zúčastnit listopadových a lednových online dnů otevřených dveří, případně těch nadcházejících, které proběhnou online dne 19. března 2021. To vše, a další informace o akreditovaných studijních programech, mohou studenti získat prostřednictvím webových stránek našeho institutu (www.ivp.czu.cz: podsekce Studium - Studijní programy nebo podsekce DOD), dále pak v přiloženém letáku.

 

   leták    leták   

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY