Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

18. 1. 2018

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

 

Termín zahájení je 20. října 2017 v 8:00. Přihlášku není potřeba podávat předem, ale kontaktujte nás na číslo/email uvedené níže.

 

Rozsah kurzu je 300 hodin:
•    160 hodin výuka ve škole
•    110 hodin individuální praxe
•    30 hodin zpracování projektu
 

Cena kurzu: 13 000 Kč

Plnění je osvobozeno o daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH.


Přednášky se budou konat pravidelně vždy v pátek v rozsahu osmi vyučovacích hodin (8:00-15:30).

Kurz bude ukončen testem a obhajobou závěrečného projektu. Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Tímto účastník splňuje minimální zemědělskou kvalifikaci při zahájení činnosti mladých zemědělců (PRV 2014-2020).

Vzdělávací program schválilo Ministerstvo zemědělství, č. j. 37061/2008-18010 ze dne 23. 10. 2008.

V případě potřeby škola nabízí za poplatek stravování a ubytování.

 

 

Kontakt

 

 

Vyučované předměty

 

Pěstování zemědělských plodin
Chov hospodářských zvířat
Zemědělská technika a technologické linky
Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
Ekonomika podnikání
Ekonomika podnikání  - účetnictví
Základy obsluhy informačních technologií
Základy zemědělského práva a politiky
Zásady bezpečnosti a hygieny práce

 

 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS